Tại Onetech Việt Nam, việc bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiền hàng đầu bên cạnh mang tới sản phẩm chất lượng cao, giá tốt cho khách hàng.

Cam kết bảo mật từ Onetech

Tất cả các các thông tin khách hàng là tuyệt mật ( họ tên, ngày tháng năm sinh, dịa chỉ, số điện thoại…) hay như các thông tin nhạy cảm ( số tài khoản ngân hàng, số hợp đồng, đơn hàng, số lượng lấy, số tiền …) đều được giữ kín , bất kỳ ai tại Onetech Việt Nam đều không được phép tiết lộ, không thay đổi. Chỉ can thiệp khi có yêu cầu từ khách hàng.

Trong thời buổi hiện nay, thông tin sẽ luôn bị rò rỉ bất cứ lúc nào. Onetech Việt Nam luôn giữ chữ tín với khách hàng: không tiết lộ bất kỳ thông tin với đối tác thứ 3, không chia sẻ hay bán thông tin ra bên ngoài. Nếu sai phạm điều này Onetech sẽ chịu mọi hình phát trước pháp luật hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Mục đích của việc bảo mật thông tin khách hàng là để khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Onetech, mỗi một khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thông an ninh tai Onetech, các tập tin thư mục đều có password bảo vệ, chỉ người có chức năng cao nhất tại Onetech mới có thể mở ra được. Chúng tôi cam kết tuyệt đối thông tin khách hàng luôn bảo mật ở chế độ cao nhất.